Wyroby Szamotowe 

Wyroby szamotowe powstają w wyniku wymieszania masy szamotowej z gliną ogniotrwałą. Następnie jest to formowane, suszone i wypalane w wysokiej temperaturze, aby otrzymać w wyniku tego cegłę szamotową, płytkę szamotową lub klin. Oprócz tego wyrobami szamotowymi są zaprawy i glina mielona. Stanowią one niezbędne materiały do budowy kominka, grilla ogrodowego lub pieca kaflowego. Zaprawa bowiem odpowiada za połączenie kostek, cegieł lub płytek szamotowych. Dzięki swojej ognioodporności są to bowiem jedyne materiały i elementy budowlane, które sprawdzą się w przypadku budowy tego rodzaju rzeczy. Ze względu na to nie są one również podatne na wahania się temperatur, wytrzymują one zarówno niskie jak i te wysokie. Wyroby szamotowe są, więc wytrzymałe, stabilne, a dodatkowo również ekologiczne, ponieważ nie zawierają szkodliwych sztucznych substancji. Wyroby te określane są także jako ceramiczne, gdyż skutecznie akumulują ciepło wytworzone w procesie spalania, z tego też powodu stosowane są w wędzarniach.

Yapa