Odprowadzanie Spalin 

Odprowadzanie spalin jest funkcją priorytetową w przypadku instalacji kominowej. Dzięki temu szkodliwe i trujące produkty powstałe w wyniku spalania drewna lub węgla w kominku, są odpowiednio wyprowadzane poza budynek. Natomiast w przypadku niewłaściwie działającej instalacji odprowadzania spalin może to doprowadzić do poważnych konsekwencji zagrażających zdrowiu i życiu. Wynika to z tego, że paliwa stałe takie jak np. drewno podczas spalania wydzielają związki chemiczne. Odprowadzanie spalin powinno, więc się odbywać za pomocą specjalnych węży do odprowadzania spalin i rur. Ważne jest jednak przy tym to, aby były one drożne, miały właściwą średnicę i wysokość. W ten sposób będą zapewniać ciąg kominowy i prawidłowo wyprowadzać produkty spalania z budynku. Przewód kominowy natomiast może być zarówno wewnątrz lub na zewnątrz zamontowany, ale wtedy musi mieć izolację termiczną. Odprowadzanie spalin stanowi, więc kluczową kwestię z powodu bezpieczeństwa. O to jednak należy zadbać osobiście lub skorzystać z pomocy specjalistów, którzy sprawdzą profesjonalnie instalacje, zakonserwują ją, udrożnią, oczyszczą i poprowadzą właściwie akcesoria do odprowadzania spalin.

Yapa